اضطراب اجتماعی مغز را مستعد افسردگی می‌کند.
اضطراب اجتماعی مغز را مستعد افسردگی می‌کند.
تاریخ درج: 1396/8/24
محققان مدرسه پزشک Icahn در نیویورک، برای بررسی تاثیر چنین فشارهایی بر خلق و خو، ۲۴ موش را به مدت ۱۰ روز و هر روز ۱۰ دقیقه در مقابل موش‌های بزرگتر و به اصطلاح قلدر قرار دادند. ۱۰ موش توانستند بر این شرایط غلبه کنند و ۱۴ موش از نظر اجتماعی بسیار منزوی شدند. سپس محققان نمونه خون، بافت و DNA در موش‌های بزرگتر، موش‌های منزوی و موش‌‌هایی که توانسته بودند بر شرایط غلبه کنند را بررسی کردند و دریافتند استرس و اضطراب اجتماعی در سه مرحله خلق و خو را تغییر می‌دهد. در مرحله اول استرس التهاب را وارد جریان خون می‌کند. این فرآیند سبب می‌شود سدخونی مغز ضعیف شود و به مواد دیگر مانند مولکول های التهابی و سلول‌های سفید خون اجازه دهد تا وارد مغز شوند. سد خونی به طور طبیعی از مغز محافظت می کند. ورود این مواد به مغز باعث می‌شود سیگنال‌دهی عصبی به بخشی از مغز که مسئول تهدید و پاداش است مختل شود. این مطالعه اولین بار است که تاثیر استرس و اضطراب اجتماعی بر خلق و خود را بررسی می‌کند و می‌تواند در درمان انواع اختلالات خلقی و افسردگی موثر باشد.