ضعف در درس ریاضی و عواقب روحی آن در دانش‌آموزان
ضعف در درس ریاضی و عواقب روحی آن در دانش‌آموزان
تاریخ درج: 1397/3/7
ترس از اعداد که غالباً به بهره‌‌ی هوشی پایین نسبت داده می‌شود، در یکی از مطالعه‌های جدید انجام گرفته در آلمان مردود اعلام شد. بر طبق این مطالعه، عملکرد ضعیف در درس ریاضی می‌تواند به بروز احساسات منفی مثل اضطراب و خستگی در دانش‌آموزان منجر گردد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که عملکرد ضعیف در ریاضی می‌تواند موجب انگیزش احساسات قوی در دانش‌آموزان شود و به‌مدت سال‌ها عملکرد تحصیلی آنان را تحت‌الشعاع قرار دهد. «استفانى لیختن‌فلد» از دانشگاه مونیخ آلمان به IANS گفت: «عملکرد موفق در ریاضی به افزایش احساسات مثبت دانش‌آموزان و کاهش احساسات منفی آنان با گذشت سال‌ها منتهی می‌شود. یافته‌ها همچنین گویای این واقعیت است که اگرچه دانش‌آموزان باهوش نمرات بهتری در آزمون‌های خود گرفتند، اما دانش‌آموزانی که عملکرد بهتری در ریاضی داشتند، به لحاظ دستاوردهای تحصیلی نفع می‌بردند.» لیختن‌فلد طی ارائه توضیحاتی در مورد دانش‌آموزانی که عملکرد ضعیفی در درس ریاضی بر جای می‌گذارند، خاطر نشان کرد: «در مقابل، دانش‌آموزانی که نمرات امتحانی ضعیفی گرفته بودند با کاهش احساسات مثبت و افزایش احساسات منفی از قبیل ترس از ریاضی و خستگی از این درس مواجه شدند. بنابراین، چنین احساسات منفی بر بروز دستاوردهای تحصیلی منفی دامن می‌زنند.» پژوهش حاضر در مجله‌یChild Development منتشر شد. در این پژوهش، ۳،۴۲۵ دانش‌آموز از نمرات ۵ تا ۹ برای تحقق اهداف تعیین شده انتخاب شدند. این دانش‌آموزان به قشرهای اقتصادی-اجتماعی مختلفی تعلق داشتند.