غربالگری استعدادهای دانش آموزان به درستی انجام نمی شود
غربالگری استعدادهای دانش آموزان به درستی انجام نمی شود
تاریخ درج: 1395/12/22
به گزارش سایک نیوز به نقل از ایرنا، دکتر عباسعلی اللهیاری رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اظهار داشت: طرح غربالگری و شناسایی استعدادهای دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش کشور به درستی انجام نمی شود.
وی ادامه داد: باید به وسیله آموزش معلمان و والدین در زمینه شناسایی و پرورش استعدادها، فضای مناسبی برای رشد واقعی دانش آموزان ایجاد کرد. دکتر اللهیاری افزود: باید توجه داشت که استعدادهایی است که شکوفا نمی شوند، بزرگترین سرمایه هایی هستند که انسان از دست می دهد. وی در جایی دیگر گفت: اگر در حوزه علوم انسانی از مبانی غرب تقلید و الگوبرداری نماییم، دچار تزلزل و آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری خواهیم شد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور خاطرنشان کرد: ما باید به رشد و توسعه علوم انسانی توجهی بیش از پیش داشته باشیم و به معنای کلمه به مفهوم سلامت معنوی جامعه کمک کنیم.