بکارگیری تفکر زیبایی شناسی در مراکز روانشناسی و مشاوره
بکارگیری تفکر زیبایی شناسی در مراکز روانشناسی و مشاوره
تاریخ درج: 1397/7/29


زیر باران پاییزی نشسته‌ام، می‌اندیشم و می‌نویسم؛ به امید اینکه همواره اندیشه‌هایمان بارورانه، ایده‌هایمان خلاقانه باشد، به امید اینکه همواره حرف‌هایمان از دل خودمان برآید و نگاهمان محبت آمیز باشد می‌نویسم.


خرسندم از تلاش و سعی‌ای که کردم تا دفتر روانشناسی و مشاوره‌ای را با بهره‌گیری از مولفه‌های زیبایی شناسی، رنگ‌ها، طرح‌ها ، سمبولها، مجسمه‌های خاص و چیدمان‌های متفاوت برای مراجعان عزیز آرامبخش‌تر و دلنشین‌تر به‌جود آورم؛ و‌ بر آن بودم که سبک

 جدیدی در معماری داخلی دفاتر روانشناسی و مشاوره ایجاد کنم تا ایده‌های پست مدرنیسم و تاثیر آن را در ذهن‌های مشتاق، پرشور و خلاق امروزی جلوه‌گر سازم و خوشحالم که تاثیر آن را رفته رفته نظاره‌گرم و شاهد الگوبرداری از این متد و شیوه‌ی جدید توسط سایر مراکز بوده‌ام.

سپیده رحمت

روانشناس