سندرم پای بی‌قرار احتمال خودکشی را افزایش می‌دهد
سندرم پای بی‌قرار احتمال خودکشی را افزایش می‌دهد
تاریخ درج: 1398/6/5

در این بررسی محققان آمریکایی به ارزیابی اطلاعات بیش از ۲۴ هزار مبتلا به سندرم پای بی‌قرار و ۱۴۵ هزار نفر دیگر پرداختند. هیچ یک از این افراد تجربه اقدام به خودکشی یا خودزنی نداشتند.

یافته‌ها نشان داد در مدت زمان انجام این مطالعه احتمال خودکشی یا خودزنی در مبتلایان به این سندرم در مقایسه با افراد دیگر نزدیک به سه برابر بیشتر بوده‌است. هرچند، در این مطالعه رابطه علت معلولی تایید نشده‌است.

یکی از محققان این مطالعه گفت: با در نظر گرفتن فاکتورهای دیگری از قبیل افسردگی، اختلالات خواب و بیماری‌های شایع مزمن، سندرم پای بی‌قرار همچنان عامل مستقلی در اقدام به خودکشی و خودزنی است. همچنین، علت دقیق این ارتباط مشخص نیست اما نتایج بدست آمده به شکل‌گیری تحقیقات بیشتر در فهم بهتر این مکانیزم کمک می‌کند.

بر اثر این سندرم بیمار در پاها احساس ناراحتی دارد و موجب می‌شود همواره مجبور به حرکت دادن آن‌ها باشد که این وضعیت در طول شب هم ادامه دارد و بر کیفیت خواب اثر می‌گذارد. همچنین علت بروز این سندرم مشخص نیست اما مطالعاتی که در گذشته انجام گرفته حاکی از ارتباط بین این بیماری و کمبود آهن همچنین پایین بودن سطح دوپامین در مغز است.