جلسه هماهنگی ستاد برنامه ریزی روز روان شناس و مشاور برگزار گردید
جلسه هماهنگی ستاد برنامه ریزی روز روان شناس و مشاور برگزار گردید
تاریخ درج: 1396/1/30

به گزارش سایک نیوز به نقلاز روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، جلسه هماهنگی برنامه ریزی روز روان شناس و مشاور در تاریخ ۹۶/۱/۲۹ساعت ۷/۳۰ در محل سازمان نظام با حضور اعضاء ستاد،نمایندگان نهادها و نمایندگان انجمن های علمی تشکیل گردید.

مقرر شد، برنامه های روزروان شناس و مشاور  هرچه باشکوه تر برگزار گردد و دبیرخانه دائمی حسب نظرشورای عالی فعالیت مداوم خود را انجام دهد و برنامه های روزشمار نهم اردیبهشت به شرح زیر توسط سازمان نظام در تهران و استان ها و روان شناسان و مشاوران عملیاتی شود.

روز نهم اردیبهشت    شکل گیری سازمان نظام و تحول روان شناسی و مشاوره درایران

روز دهم اردیبهشت   نقش انجمن های علمی و نهادها و سازمان ها در ارتقاء رشته های روان شناسی ومشاوره

روز یازدهم اردیبهشت    ارتقاء سلامت روان در مدارس و دانشگاه ها

روز دوازدهم اردیبهشت    نقش روان شناسان و مشاوران در تبیین و پیشگیری از آسیبروانی و اجتماعی

روز سیزدهم اردیبهشت   روان شناسی و مشاوره کارآفرینی و اشتغال آفرینی

روز چهاردهم اردیبهشت    تجاری سازی علم روان شناسی و مشاوره

روز پانزدهم اردیبهشت    تبیین نقش خدمات روان شناسی و مشاوره در ارتقاء سلامتو سبک زندگی ایرانی اسلامی

روز شانزدهم اردیبهشت    چشم انداز آینده و  اسناد بالادستی  

در این جلسه: کمیته مستندسازی روان شناسی و مشاوره متشکل از آقایان دکتر شکرکن، دکتر زمانی، دکترفولادی، دکتر مصباح، دکتر صبحی و دکتر حاتمی به منظور مستندسازی سیر تحول روانشناسی و شکل گیری سازمان نظام شروع به فعالیت نمود.

در ادامه، ستاد با راه اندازی نمایشگاه دائمی روان شناسی و مشاوره زیر نظر دبیرخانه به منظور ایجاد موزه روان شناسان و مشاوران موافقت نمود. در این جلسه مقرر شد در روز نهم اردیبهشت ماه در محل سازمان جشن روز روان شناس و مشاور با حضور اعضاء شورای مرکزی، اعضاءکمیسیون ها و مسئولان سازمان برگزار گردد و اعضاء ستاد حتی المقدور در مراسمات مختلف خصوصاً استان ها حضور پیدا کرده و از نزدیک در جشن اعضاء مشارکت نمایند.