کارگاه های آموزشی
کارگاه راهبردهای مشاوره خانواده (فنون درمانی و مداخله ای)
تاریخ درج: 1396/9/18
مدرس: دکتر علیرضا بوستانی پور
اعطای گواهینامه معتبر از موسسه CTRI کانادا
ویژه متخصصین و دانشجویان 
جلسه تماشا و تحلیل فیلم
تاریخ درج: 1396/8/7
تماشا و تحلیل فیلم "برادرم خسرو"
تحلیلگر: سپیده رحمت (مشاور، روانشناس و رواندرمانگر)
تماشا و تحلیل فیلم "من پیش از تو"
تاریخ درج: 1396/7/16
عشق در سفر زندگی
تحلیل گر: روانشناس سپیده رحمت
کارگاه یک روزه تغذیه و سلامت
تاریخ درج: 1396/7/4

کارگاه یک روزه تغذیه و سلامت

مدرس: خانم نگار داسار کارشناس تغذیهآخرين نوبت برگزارى كارگاه عزت نفس در بهار ١٣٩٦، روز جمعه يكم ارديبهشت
تاریخ درج: 1396/1/28

آخرين نوبت برگزارى كارگاه عزت نفس در بهار ١٣٩٦

با ارائه مدرك معتبر براى شركت كنندگان دوره

یکم اردیبهشت 1396/٩ الي ١٣

كارگاه يک روز تقويت عزت نفس
تاریخ درج: 1396/1/21

كارگاه يک روز تقويت عزت نفس

با ارائه مدرك معتبر براى شركت كنندگان دوره

٢٥ فروردين/٩ الي ١٣

كارگاه یک روزه تقويت عزت نفس
تاریخ درج: 1395/12/17
20 اسفند ۱۳۹۵ ساعت 9 الی 13
محل برگزاری: روانشناسی و مشاوره لوح سپید
مدرس کارگاه: سپیده رحمت
تلفن تماس: ۰۹۱۹۵۲۴۴۷۰۹ - ۲۲۳۸۷۲۸۳ - ۲۲۳۸۷۲۰۸
کارگاه مدیریت استرس
تاریخ درج: 1395/12/17
پنجشنبه ١٩ اسفندماه ساعت ٩الى١٣.
محل برگزاری: روانشناسی و مشاوره لوح سپید
مدرس كارگاه: مريم اميد بيگى (دانشجوى دكترى سلامت)
تلفن تماس: ۰۹۱۹۵۲۴۴۷۰۹ - ۲۲۳۸۷۲۸۳ - ۲۲۳۸۷۲۰۸
كارگاه یک روزه تقويت عزت نفس
تاریخ درج: 1395/12/17
13 اسفند ۱۳۹۵ ساعت 11 الی 15
محل برگزاری: روانشناسی و مشاوره لوح سپید
مدرس کارگاه: سپیده رحمت
تلفن تماس: ۰۹۱۹۵۲۴۴۷۰۹ - ۲۲۳۸۷۲۸۳ - ۲۲۳۸۷۲۰۸
كارگاه یک روزه تقويت عزت نفس
تاریخ درج: 1395/12/17
29 بهمن ۱۳۹۵ ساعت 11 الی 15
محل برگزاری: روانشناسی و مشاوره لوح سپید
مدرس کارگاه: سپیده رحمت
تلفن تماس: ۰۹۱۹۵۲۴۴۷۰۹ - ۲۲۳۸۷۲۸۳ - ۲۲۳۸۷۲۰۸
کارگاه مقابله با باجگیری عاطفی، 6 و 7 مهر 95
تاریخ درج: 1395/12/17
تاریخ برگزاری: سه شنبه 6 مهر و چهارشنبه 7 مهر 95
از ساعت 9 الی 14
هزینه ثبت نام: 140000 تومان
همراه با تخفیف ویژه برای دانشجویان مرکز 34
مکان برگزاری:
اتاق همایش های دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۳۴.