همکاران ما
 • آشنایی با متخصصان مجموعه روانشناسی لوح سپید
  • خانم سپیده رحمت: موسس ومدیر مرکز روانشناسی و مشاوره لوح سپید
   متخصص روانشناسی و مشاوره در زمینه‌های "عشق، سوگ، روابط فردی و بین فردی، زوج و خانواده"
   طراح پرسشنامه باجگیری عاطفی
   مدرس کارگاه‌های تخصصی و عمومی
   نوروتراپیست "درمان با نوروفیدبک"
  • آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
  • دکتری تخصصی
  • متخصص مشاوره خانواده و زوج درمانی
  • خانم فائزه سادات مالکی: دکتری تخصصی
   مشاور در زمینه‌های شغلی ـ تحصیلی
   مدرس کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های رفتارسازمانی
  • خانم مهرنوش مهدیزاده
 •               روانشناس 

 •              نوروتراپیست

  • حضور افتخاری پروفسور باقر ثنائی
 •          پدر علم خانواده درمانی ایران

  •  حضور افتخاری دکتر مرتضی علی اشرفی
 •         هیپنوتیزم درمانی

 •                   خانم مریم امیری: روانشناس و مشاور کودک

 •                       خانم مریم امیدبیگی: دکتری تخصصی

 • روانشناس بالینی

 • درمانگر اختلالات اضطرابی

 • مدرس کارگاه‌های تخصصی و عمومی