همکاران ما
آشنایی با متخصصان مجموعه روانشناسی لوح سپید
 • خانم سپیده رحمت:
  موسس مجموعه روانشناسی و مشاوره لوح سپید
  متخصص روانشناسی و مشاوره در زمینه‌های "عشق، سوگ، روابط فردی و بین فردی، زوج و خانواده"
  طراح پرسشنامه باجگیری عاطفی
  مدرس کارگاه‌های تخصصی و عمومی
  نوروتراپیست "درمان با نوروفیدبک"
 • خانم فائزه سادات مالکی:
  دکتری تخصصی
  مشاور در زمینه‌های شغلی ـ تحصیلی
  مدرس کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های رفتارسازمانی
 • خانم مریم امیری:
  روانشناس و مشاور کودک
 • خانم مریم امیدبیگی:
  دکتری تخصصی
  روانشناس بالینی
  درمانگر اختلالات اضطرابی
  مدرس کارگاه‌های تخصصی و عمومی
 • خانم نگار داسار:
  مشاور تغذیه و سلامت جسم